Γενική συνέλευση για την ομάδα του "ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2017" στις 22 Ιουνίου με τέσσερα θέματα


Πρόσκληση με την οποία καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση απέστειλε η ομάδα του Ναυπλίου 2017. 

Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου και έχει στην ατζέντα της 4 θέματα. 

Το έγγραφο το οποίο απεστάλη από την ομάδα του Ναυπλίου με το οποίο ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για την ημερομηνία , την ώρα και τα θέματα είναι το παρακάτω:


Σχόλια