Πυροσβέστες από Υπηρεσίες της Αργολίδας στο Μηχανοκίνητο Τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος .


Πυροσβέστες από Υπηρεσίες της Αργολίδας ανέλαβαν καθήκοντα από σήμερα για όλη την αντιπυρική περίοδο στο Μηχανοκίνητο Τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος .
Η προσφορά του μηχανοκίνητου τμήματος είναι τεράστια αφού οπουδήποτε χρειαστεί , όχι μόνο στην Αργολίδα, το τμήμα αυτό άμεσα θα επεμβαίνει με τους άρτια εκπαιδευμένους πυροσβέστες σε όποιο συμβάν κρίνεται απαραίτητο.

Καλή δύναμη και καλές επιστροφές !!

Σχόλια