Ο εμπορικός σύλλογος Ναυπλίου για το «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49» του ΟΑΕΔ


Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
συμμετέχει ως φορέας κατάρτισης, στο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49» του ΟΑΕΔ, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα να αυξήσουν την
 παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και στους εργαζόμενους να διευρύνουν τις ευκαιρίες κατάρτισής τους. 

Γενικοί όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης:
Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις (έως 49 εργαζόμενοι), ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Διάρκεια σεμιναρίου: 40 ώρες (10 ημέρες – υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας)

Επιδότηση: 200,00 € (5,00 € Χ 40 ώρες). Ο εργαζόμενος-καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λάβει την επιδότηση, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό του Τραπεζικό Λογαριασμό.

Είσαι εργαζόμενος εμπορικό κατάστημα , σε γραφείο, ιατρείο, φαρμακείο, συνεργείο, ξενοδοχείο, εργαστήριο και οπουδήποτε αλλού πάρε μέρος στα επιδοτούμενα σεμινάρια για εργαζόμενους. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

ΤΥΠΟΥ Α Να είναι εργαζόμενος και ασφαλισμένος στο ΙΚΑ
Να έχει τουλάχιστον 50 ένσημα μέσα στο 2018

ΤΥΠΟΥ Β Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία (εποχικοί, οικοδόμοι, αποκλειστικές νοσοκόμες κλπ) οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου (2017) 50 έως 300 ένσημα εκ των οποίων έως 125 maximum στον ίδιο εργοδότη και να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των εργαζομένων στο πρόγραμμα κατάρτισης
  • Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις εργαζομένου
  • Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης (συμπληρώνεται από τον εργοδότη με τα στοιχεία του, υπογραφή και σφραγίδα)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας εργαζομένου
  • Επίσημο αποδεικτικό ΑΦΜ εργαζομένου
  • Φωτοτυπία νόμιμου παραστατικού διασταύρωσης ΑΜΚΑ
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης εργαζομένου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός IBAN (σε όποια τράπεζα έχετε λογαριασμό )
  • Εκτυπωμένα τα ένσημα του 2017 από το ΙΚΑ
  • Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου

Τελική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών 4 Ιουνίου 2019
Για πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλ. 2752021998 & 6973939006 και στο e-mail: e.sillogosnafpliou@gmail.com

Σχόλια