Ισχυροί άνεμοι και σήμερα στην ΑΡΓΟΛΙΔΑ όπως προειδοποιεί το ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ


Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ. αριθ. 119/07-02-2019/0730 UTC ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΕΜΥ:Στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 07/22 UTC Βορειοανατολικοί 7 ή 8.

2.- Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των σκαφών που ευρίσκονται σε λιμένες, αλιευτικά καταφύγια ή όρμους της περιοχής μας:

(α) Να προβούν ΑΜΕΣΑ στην ασφαλή πρόσδεση και τακτικό έλεγχο των σκαφών τους.

(β) Να ευρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί.

(γ) Να μην αποπλεύσουν έως την βελτίωση των καιρικών συνθηκών ή εφόσον ήδη έχουν αποπλεύσει να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλή λιμένα ή όρμο.

3.- Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ανάγκης η επικοινωνία με την Υπηρεσίας μας πραγματοποιείται στο κανάλι VHF 12 και τηλεφωνικά στο 2752022974, 2752027022 και στο τηλέφωνο ανάγκης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 108

Σχόλια