Πρωτοβουλία και σημαντικό βήμα του Δήμου Ναυπλίεων και για την Σωτηρία του Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου.


Ο Δήμος Ναυπλιέων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης να συνταχθούν οι απαραίτητες μελέτες για την αποτύπωση του ναού και της ξύλινης στέγης, την διερεύνηση της στατικής επάρκειας και την εκτίμηση της τρωτότητας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, με σκοπό να γίνει εντοπισμός των προβλημάτων και να προταθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα και οι τεχνικές επέμβασης και ενίσχυσης για την αποκατάσταση, τόσο της φθαρμένης και υποστυλωμένης ξύλινης στέγης, όσο και του συνόλου του Ναού, καθώς επίσης και η σύνταξη προϋπολογισμού για τις εργασίες που θα απαιτηθούν.«Πρόκειται για έμπρακτη απόδειξη της προσφοράς του Δήμου μας στην σωτηρία των μνημείων και της ζωντανής ιστορίας της πόλης και απάντηση σε αυτούς που εθελοτυφλούν και δεν βλέπουν το ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής για τον πολιτισμό, μηδενίζοντας τα πάντα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος κατά την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση- ενημέρωση στο δημοτικό συμβούλιο.

Το συνολικό κόστος των μελετών ανέρχεται σε 102.000 € συνολικά (περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, θα συνεισφέρει το ποσό των 65.000,00 (εξήντα πέντε χιλιάδων) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Ναυπλιέων θα συνεισφέρει το ποσό των 35.000,00 (τριάντα πέντε χιλιάδων) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. , θα συνεισφέρει το ποσό των 2.000,00 (δύο χιλιάδων) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια εικοσιτέσσερις (24) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως και 12 ακόμη μήνες.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα μετά από διαλογική συζήτηση την συμμετοχή του Δήμου Ναυπλιέων.

Σχόλια