ΝΑΥΠΛΙΟ: Επίσκεψη του ειδικού γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) Παναγιώτη Κορφιάτη


Επίσκεψη του ειδικού γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) Παναγιώτη Κορφιάτη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Αργολίδας στο Ναύπλιο. Σκοπός της επίσκεψης ήταν ο συντονισμός του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο κοινής δράσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση. Ο Ειδικός Γραμματέας συναντήθηκε με τους προϊστάμενους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ είχε συνάντηση και με αξιωματικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδας για τον συντονισμό των δράσεων στους έλεγχους που διενεργούν οι επιθεωρητές εργασίας.


Σχόλια