ΔΕΥΑΝ: Κατάλληλο προς πόση το νερό


Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις τελευταίες δειγματοληψίες που έγιναν όλη την προηγούμενη εβδομάδα αλλά & την σήμερον από τις Πήγες υδροληψίας της Λέρνης, για τη παράμετρο της θολότητας, οι τιμές είναι αποδεκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.


Πιο συγκεκριμένα επισημαίνεται στους καταναλωτές της Δημοτικής ενότητας Ναυπλίου (Ναύπλιο-Άρια-Λευκάκια κ.λ.π.), του τέως Δήμου Ν. Τίρυνθας (Ν. Τίρυνθας-Αγ. Ανδριανός κ.λ.π.), του τέως Δήμου Μυδέας (Αγ. Τριάδα-Παναρίτη) και του τέως Δήμου Ασίνης (Ασίνη- Τολό- Δρέπανο), ότι οι τιμές των παραμέτρων της θολότητας, είναι εντός των ορίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Συνεπώς άρεται η σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την αποφυγή ης κατανάλωσης Νερού, ήτοι : Το Νερό είναι κατάλληλο για πόσιμο.

Σχόλια