Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας ήχησαν στο ΝΑΥΠΛΙΟ λόγω της άσκησης «Παρμενίων 2018»


Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας ήχησαν την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 στην πόλη του Ναυπλίου στο πλαίσιο της άσκησης «Παρμενίων 2018» σε όλη την επικράτεια. 


Ειδικότερα, το σενάριο προέβλεπε δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων κατά την ώρα 11.00 πμ με σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) και ώρα 11.05, σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης). 


Σημειώνεται πως η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, είχε καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Σχόλια