Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου ενημερώνει για επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου ανακοινώνει ότι θα υλοποιηθούν επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις.
Ο συνολικός χρόνος κατάρτισης ανέρχεται σε 32 ώρες.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Κατ΄ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν.1836/89) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δε λειτουργούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υπεύθυνη δήλωση Επιχείρησης
2. Αίτηση συμμετοχής εργαζομένου
3. Φωτοτυπία Δελτίου ταυτότητας
4. Παραστατικό που γίνεται ταυτοποίηση ΑΦΜ
5. Παραστατικό που να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης που να αναγράφεται ο ΙΒΑΝ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο τηλ. 2752021998
και στο e-mail: e.sillogosnafpliou@gmail.com


Με εκτίμηση


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. Βερδελής                      Ε.Ασπιώτη
Σχόλια