Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ : «Ανακαλέστε την ΚΥΑ 97115/Δ1/12-6-2017 που αφορά μεταβολές σχολικών μονάδων του ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Αναφορά προς τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου, υπέβαλε ο Γιάννης Μανιάτης στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, γνωστοποιώντας τις 83/2017 και 142/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου, κατά τις οποίες υποβάλουν αίτημα ανάκλησης της ΚΥΑ 97115/Δ1/12-6-2017 που αφορά μεταβολές Σχολικών Μονάδων.
Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Σχολείο Ασκληπιείου (Λυγουριού), ένα σχολείο που έχει συμπεριληφθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως ένα από τα δύο συνολικά προτεινόμενα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, τονίζουν πως ο υποβιβασμός που αποφασίστηκε, δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξει ούτε αυτήν, ούτε άλλες παρόμοιες δράσεις μελλοντικά, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται οι παροχές προς τους μαθητές.

Όσον αφορά το Δημοτικό Σχολείο Ασκληπιείου (Λυγουριού) προτείνεται η αναβάθμισή του σε 10θέσιο επειδή:
- Πρόκειται για το μοναδικό Δημοτικό Σχολείο στο Λυγουριό-έδρα του Δήμου Επιδαύρου. Το Λυγουριό είναι ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό οικισμός και το σημείο αναφοράς όλων των γύρω περιοχών αφού είναι το εμπορικό κέντρο του Δήμου, έχει αναπτυξιακές υποδομές όπως Κέντρο Υγείας, Τράπεζα, Παιδικό Σταθμό, Γυμνάσιο, Λύκειο κ.λπ και ισαπέχει σχεδόν από τους γύρω οικισμούς. Επομένως πληροί όλες τις αναπτυξιακές προδιαγραφές.

- Το σχολείο αυτό έχει ήδη απορροφήσει σταδιακά τα σχολεία των γύρω οικισμών τα τελευταία χρόνια [Αρκαδικό, Γιαννουλέικα, Χουνταλέικα, Αδάμι, Τραχειά].

- Οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου είναι σε άριστη κατάσταση αλλά λόγω της αυξητικής τάσης που παρουσιάζει, απαιτείται εκσυγχρονισμός. Έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα η προσθήκη για επέκτασή τους προκειμένου να εξασφαλιστούν χώροι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για ένα σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών σχολείο, όπως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (τραπεζαρία, γυμναστήριο), κυλικείο, κουζίνα, αποθήκη, γραφείο δασκάλων, τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, αρχείο, wc (μαθητών, προσωπικού, ΑΜΕΑ), αντλιοστάσιο, λεβητοστάσιο κλπ. Ο προϋπολογισμός του είναι 1.700.000,00 €. Ήδη έχουμε δαπανήσει σημαντικά ποσά για την ωρίμανση του έργου.

Επίσης, σε ότι αφορά το Δημοτικό Σχολείο Δήμαινας, για τη συγχώνευσή του με το Δημοτικό Σχολείο Νέας Επιδαύρου, αναφέρουν πως ένα τέτοιο γεγονός είναι ανέφικτο, καθώς:

- Oι κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Δήμαινας είναι σε άριστη κατάσταση και απολύτως λειτουργικές.

- Tο Δημοτικό Σχολείο Νέας Επιδαύρου δεν διαθέτει κτιριακές υποδομές οι οποίες να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αύξησης της δυναμικότητας ώστε να λειτουργήσει ως 6θέσιο σχολείο με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται, ούτε υπάρχει χώρος για επέκτασή τους.

- H πρόσβαση οχημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Επιδαύρου είναι προβληματική λόγω της μορφολογίας της περιοχής που βρίσκεται.

- O Δήμος Επιδαύρου, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται και τα σχολικά κτίρια, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αναλάβει το κόστος πρόσθετων κτιριακών εγκαταστάσεων ούτε διαθέτει οικοπεδικές εκτάσεις για το σκοπό αυτό. Επίσης, δεν ελήφθησαν υπόψιν οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδοτήσεων.

Με την αναφορά ο Γ. Μανιάτης ζητά να ανακληθεί η ΚΥΑ 97115/Δ1/12-6-2017


Σχόλια