Διακρίσεις για τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥΠρωτιά από το τμήμα Ηλεκτρολόγων. Ο μαθητής του σχολείου μας Νικόλαος Ρεκούμης εισήχθη πρώτος στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθηνών (ΑΣΠΑΙΤΕ) στο τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με 18.125 μόρια.
Από το τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, τρίτοι εισήχθησαν η μαθήτρια Μαρία-Παρασκευή Κοκκώνη στη σχολή Ναυτιλιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 18.505 μόρια και ο μαθητής Κυριάκος Μπαβέλας στη σχολή Αγροτικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με 17.165 μόρια.

Ευχόμαστε στους παραπάνω μαθητές αλλά και σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας που εισήχθησαν σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που οι ίδιοι επέλεξαν καλές σπουδές.

Στους φετινούς μαθητές της Γ΄ Λυκείου ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους!

Το 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου αποδεικνύει και φέτος με τις επιτυχίες του ότι είναι μια επιλογή με προοπτικές στο χώρο της σύγχρονης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.


Ο Διευθυντής 
                                                             Ο Σύλλογος Διδασκόντων
Γεώργιος Κρεμύδας

Σχόλια