Στοχευμένοι έλεγχοι του Λιμεναρχείου Ναυπλίου έφεραν αποτέλεσμα


Στο πλαίσιο προγραμματισμένων - στοχευμένων ελέγχων με σκοπό την αποτροπή – καταστολή της παράνομης δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων αναψυχής και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών από κλιμάκιο στελεχών της Υπηρεσίας μας : α) την 23-09-2019 στο λιμένα Ναυπλίου διαπιστώθηκε ότι επαγγελματικό-τουριστικό σκάφος τελούσε υπό καθεστώς ολικής ναύλωσης χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες καταχώρησης και θεώρησης του ναύλου στα ναυτιλιακά του έγγραφα και

β) την 30-09-2019 στο λιμένα Πορτοχελίου διαπιστώθηκε η παράνομη διαφήμιση σε διεθνή ιστοσελίδα ιδιωτικού σκάφους αναψυχής με σκοπό την εκμετάλλευσή του υπό καθεστώς ολικής ναύλωσης κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Κατά των υπαιτίων, κινήθηκαν οι διαδικασίες προς επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων.

Εκ του Λιμεναρχείου Ναυπλίου

Σχόλια