Νέο διοικητικό συμβούλιο της ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ


Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019, η νέα σύνθεση του Δ/κού Συμβουλίου της ¨¨ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.¨ έχει ως εξής:

1. Ανάργυρος Αθανασίου Μαρούσης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,

2. Αλέξανδρος Αθανασίου Σιατερλής, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,

3. Μερκούριος Κυριάκου Βλαχοκυριάκος, Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου,

4. Ιωάννης Γεωργίου Δουβίκας, Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου και

5. Δημήτριος Παναγιώτη Λειβαδίτης, Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχόλια