Ανακοινώθηκε η νέα διοίκηση στον Δήμο Ναυπλιέων από τον Δήμαρχο Ναυπλιέων ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΣΤΟΥΡΟ


Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Κωστούρος ανακοινώνει τα μέλη της νέας διοίκησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η σύνθεση της νέας διοίκησης του δήμου Ναυπλιέων είναι:


Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Για τη θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου θα προταθεί από την παράταξη του Δημάρχου ο κ. Σταύρος Αυγουστόπουλος.

Σύνθεση Διοίκησης Δήμου Ναυπλιέων.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
1.Λυκομήτρος Αλέξανδρος (Αντιδήμαρχος αδειοδότησης καταστημάτων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων)
2.Μπαρού Ραφαήλ (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Προστασίας)
3.Λέντζος Παναγιώτης (Διαχείρισης Αιτημάτων Πολιτών)  
4 Δρούγκας Γιώργος (Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
5.Ρούτουλας Κωνσταντίνος (Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης )

Οι αρμοδιότητες της Καθαριότητας και Ανακύκλωσης παραμένουν στην ευθύνη του δημάρχου Ναυπλιέων κ. Δημήτρη Κωστούρου με εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας τον κ. Σταύρο Γαβρήλο.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Λυκομήτρος, όταν δε, αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Λέντζος.

Υπεύθυνοι για τους πολιτικούς γάμους είναι όλοι οι αντιδήμαρχοι εκ περιτροπής.

Για τα Νομικά Πρόσωπα και τη Δημοτική Επιχείρηση θα προταθούν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΠΠΑΤ: Ράλλη Πιτσάκη Μαρία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΝ: Καχριμάνης Γεώργιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΚΟΙΠΑΝ: Μπούνος Ιωάννης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ:Ζαφείρης Αναστάσιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:Αναστασίου Κωνσταντίνα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ:Ράλλη Πιτσάκη Μαρία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:Ράλλη Πιτσάκη Μαρία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: Χελιώτης Κωνσταντίνος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΡΑΔΟΥ:Λεβεντογιάννης Ευάγγελος

Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών του Δήμου Ναυπλιέων θα προταθούν στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της νέας Αυτοδιοικητικής Περιόδου.

Επίσης ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και τους ανατίθεται χωρίς αμοιβή, η εποπτεία και ο συντονισμός των εξής  δράσεων του Δήμου:

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Αναστασίου Κωνσταντίνα: (Ευθύνης και εποπτεία των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, Λειτουργίας και εποπτείας Κ.Ε.Π)
2.Γαβρήλος Σταύρος (Υπεύθυνος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας)
3.Χρόνης Νικόλαος (Υπεύθυνος Ηλεκτροφωτισμού και Κήπων)
4. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος (Λειτουργία γραφείων φυτικής – ζωικής παραγωγής ανάπτυξης του τμήματος πρασίνου και αγροτικής παραγωγής, εποπτείας εγγείων βελτιώσεων).

Σχόλια