Δημοπρατήθηκε το μεγάλο έργο του Δημοτικού Σχολείου ΑΝΥΦΙΟΥ


Ακόμη ένα μεγάλο έργο που έχει να κάνει με τη σχολική κοινότητα και την κτιριακή υποδομή του Δήμου Ναυπλιέων και φέρει την υπογραφή του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου, δημοπρατήθηκε. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις Κωστούρου για έργα που δεν μένουν στα λόγια, δείχνει την ικανότητα του να διεκδικεί, να πετυχαίνει και να υλοποιεί ότι το καλύτερο για τους δημότες του.

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος, τόσο καιρό, παράλληλα με τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν για τον Δήμο και τα ακόμα περισσότερα μεγάλα έργα που έρχονται, δούλευε μεθοδικά έχοντας σαν μόνο στόχο την υλοποίηση του τεράστιου έργου για τη σχολική κοινότητα και την κτιριακή υποδομή του Δήμου Ναυπλιέων.

Το έργο περιλαμβάνει:
Παράλληλα με τη διατήρηση της υφιστάμενης διαμόρφωσης και τη νέα κτιριακή εγκατάσταση, στην υπόλοιπη έκταση του οικοπέδου προβλέπεται να γίνει νέος αύλειος χώρος, βελτίωση της προσβασιμότητας στο σχολικό κτίριο (ράμπες ΑΜΕΑ κτλ), καθώς και υπόστεγος χώρος ικανός και για τις αθλητικές δραστηριότητες τις βροχερές ημέρες, όταν αυτές δεν πραγματοποιούνται μέσα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, όπως προβλέπεται από το κτιριολογικό πρόγραμμα.


Πιο συγκεκριμένα λειτουργικά το σχολικό συγκρότημα περιλαμβάνει τα εξής:

1)Υφιστάμενα κτίρια: Το ισόγειο του υφιστάμενου κτίσματος στεγάζει κυρίως εργαστήρια (πληροφορικής, φυσικής κτλ) λίγους γραφειακούς χώρους, χώρους υγιεινής, αποθηκευτικούς χώρους (αποθήκη σχολικών βιβλίων) καθώς και τη βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο.

2)Νέα κτίρια: Το ισόγειο του νέου κτίσματος (όπου και θα στεγαστεί ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων του σχολείου) στεγάζει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων καθώς και χώρους υγιεινής (W.C. αγοριών- κοριτσιών και ΑΜΕΑ), τις αίθουσες διδασκαλίας ,γραφεία , ιατρείο και άλλες βοηθητικές λειτουργίες (κυλικείο, αποθήκη οργάνων κτλ).

Στον περιβάλλοντα χώρο, περάν της σημερινής διαμόρφωσης προβλέπεται η κατασκευή στεγασμένου χώρου, που προαναφέρθηκε, για την κάλυψη των αθλητικών αναγκών των παιδιών τις βροχερές ημέρες. Με αυτές τις επιλογές επιτυγχάνεται:

• Απλή λειτουργική διάταξη όσον αφορά τους χώρους του δημοτικού σχολείου
• Λειτουργική αυτονομία των επιμέρους χώρων
• Εύκολη μετάβαση μεταξύ των χώρων του σχολείου
• Αξιοποίηση μεγάλου τμήματος του οικοπέδου για χώρο πρασίνου, άθλησης και αναψυχή των παιδιών
• Ομαλή ογκοπλαστική ένταξη του κτιριακού όγκου στο φυσικό περιβάλλον
• Περιορισμένη ενεργειακή κατανάλωση Η βασική επιδίωξη για την μορφολογία των χώρων του δημοτικού είναι η επιλογή των υλικών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κτιριακό συγκρότημα με ενιαίες δομικές και λειτουργικές μονάδες.

Στις 26 Αυγούστου λήγει η προθεσμία κατάθεσης προσφορών και στις 2 Σεπτεμβρίου αυτές θα ανοιχθούν.

Το έργο της προσθήκης των αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Ανυφίου θα κοστίσει περί τα 2.2 εκ. ευρώ.

Σχόλια