Προσφορά tablets στην Τροχαία Ναυπλίου από το Ξενοδοχείο Αμαλία


Τα Amalia Hotels φροντίζουν πάντα τις ανάγκες των φορέων στις περιοχές που βρίσκονται, στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας.Πρόσφατα δωρίσαμε 2 tablets στην τροχαία Ναυπλίου για να διευκολύνουμε το σημαντικό έργο τους.

Στη φωτογραφία ο Δ/ντής του Amalia Hotel Ναυπλίου κ.Λαμπρόπουλος, παραδίδει τα tablets στον κ.Κ.Χάρο, Διοικητή της τροχαίας Ναυπλίου.

Σχόλια