Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων


Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της ΠΕ Αργολίδας, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: -1ο θέμα Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους2019 .
-2ο θέμα Περί απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού χώρου στην πλατεία Αρβανιτιάς της ΔΚ Ναυπλίου

Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα καλυφθεί η έκτακτη ανάγκη της προσωρινής επέκτασης ρεύματος για την πραγματοποίηση προγραμματισμένης μουσικής συναυλίας και στο γεγονός ότι η τουριστική περίοδος βρίσκεται στην κορύφωσή της λήγει άμεσα και η μη απευθείας εκμίσθωση του εν θέματι χώρου συνιστά απώλεια εσόδων για το Δήμο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

Σχόλια