«Απαγόρευση αγκυροβολίας σκαφών σε τμήμα της θαλάσσιας περιοχής Βιβαρίου Αργολίδας»Ο Λιμενάρχης Ναυπλίου, Πλωτάρχης Λ.Σ ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης έχοντας υπόψη:
α)Τα άρθρα 9,188, 295, 296 Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ναυπλίου (ΦΕΚ 331 Β΄/12-04-1978).

β)Το άρθρο 141 του Ν.Δ. 187/73 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α΄/03-10-1973).

γ)Την ανάγκη τήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας των λουομένων στη θαλάσσια περιοχή Τολού

Αργολίδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.- Την απαγόρευση αγκυροβολίας των μηχανοκίνητων και των κωπήλατων σκαφών σε απόσταση μικρότερη των εξήντα (60) μέτρων από την ακτογραμμή, από το σημείο έναντι του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με την επωνυμία ``Ο ΝΙΚΟΣ`` με στίγμα στο θαλάσσιο χώρο φ: 37ο 32΄07,82΄΄ Β και λ: 022ο 55΄ 22,69΄΄ Α έως το σημείο έναντι ``Μώλου ΡΑΠΑΝΟΥ`` (Δυτικά της προβλήτας), με στίγμα στο θαλάσσιο χώρο φ: 37ο 32΄07,10΄΄ Β και λ: 022ο 55΄ 04,64΄΄ Α.

2.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από σήμερα 11-07-2019 έως και 30-09-2019.

3.- Να καταχωρηθεί στο βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

4.- Κάθε προγενέστερη απόφαση που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο στην εν θέματι θαλάσσια περιοχή καταργείται.-

Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης

Σχόλια