Αποκαταστάθηκε η βλάβη στον αγωγό της ΔΕΥΑΝ - Υδροδοτείται σταδιακά η πόλη του ΝΑΥΠΛΙΟΥ


Σε συνέχεια προγενέστερων ανακοινώσεών μας, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα την 20/6/2019 και ώρα 12:30 αποκαταστάθηκε η βλάβη του αγωγού ύδρευσης στην Ενδεκάτη και συνεπώς αποκαθίσταται σταδιακά η υδροδότηση σε όλη την πόλη του Ναυπλίου.

Σχόλια