Ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 (ΦΕΚ α΄73/17-05-19) από 17/05/2019 και εως 17/09/2019 τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και οφειλών που θα βεβαιωθούν έως και 2 μήνες από την έναρξη της (17/0/2019) προς τον ΔΉΜΟ και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Η ρύθμιση κατηγοριοποιείται ως εξής :

Α) Εφάπαξ εξόφληση με απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων και προστίμων

Β) Από 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων και προστίμων

Γ) Από 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων και προστίμων

Δ) Από 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων και προστίμων

Ε) Από 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων και προστίμων

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ 20,00 ΕΥΡΩ

Η ρύθμιση αυτή είναι άκρως ευνοϊκή αφού με την καταβολή του 5% έως 20% ανάλογα της ρυθμιζόμενης οφειλής αίρεται τυχόν δέσμευση φορολογικής ενημερότητας .

Επίσης εφόσον καταβληθεί το 25% της ρυθμιζόμενης οφειλής μπορεί να αποδεσμευθεί τυχόν λογαριασμός που έχει κατασχεθεί εις χείρας τρίτων.

                                                                                                  ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σχόλια