Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ - Πανηγυρισμοί στο εκλογικό του γραφείο στο ΝΑΥΠΛΙΟ


Μεγάλη νίκη Παναγιώτη Νίκα στην Πελοπόννησο, χαμός στο εκλογικό του κέντρο στο Ναύπλιο.


Σχόλια