"ΔΑΝΑΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ" μια εξαιρετική αθλητική και κοινωνική εκδήλωση

Διαδραστικό παιχνίδι, ενημέρωση για τΑ θέματα και τΙς ενεργές δράσεις των Α.Μ.Ε.Α. και πολλές πολλές εκπλήξεις, αυτήν την Κυριακή στις 11:00 π.μ. στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις λανθασμένες αντιλήψεις και τα στερεότυπα, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα άτομα με ειδικές, διαφορετικές, μοναδικές ικανότητες.
Η μετασχηματιστική δύναμη του αθλητισμού άλλωστε είναι η δύναμη όλων μας για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Ο Αθλητισμός μπορεί να αλλάξει στάσεις και συμπεριφορές, μέσω της ανάπτυξης της ομαδικότητας, ανεξάρτητα από το χρώμα ή τις παραδόσεις, το φύλο, αλλά και την ικανότητα ή την αναπηρία, με έναν ιδιαίτερο τρόπο

Σχόλια