Δ.Ε.Υ.Α Ναυπλίου: Ένταξη έργων αποχέτευσης (Αγ. Τριάδα – Αγ. Αδριανός) προϋπολογισμού 3.000.000€


Η σημερινή Δημοτική Αρχή εκπληρώνει στο μέγιστο τις προεκλογικές της υποσχέσεις, στο εν γένει αντικείμενο της Υδρευσης – Αποχέτευσης .Η Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου εκ του θεσμικού της ρόλου, είναι αυτή που διεκδικεί και πετυχαίνει την χρηματοδότηση μεγάλων έργων ύδρευσης – αποχέτευσης .

Αυτές τις ημέρες ενετάχθη από το Υπουργείο Εσωτερικών «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» το έργο με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 2.976.116,75€. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Αγ. Τριάδας συνολικού μήκους 2.650m. και στην κατασκευή του δικτύου συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού Αγ. Αδριανού συνολικού μήκους 5.960m.

Οσον αναφορά τον οικισμό της Αγ. Τριάδας η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου είχε «βαλτώσει» για πάνω από μία 10ετία κάνοντας τους κατοίκους σχεδόν να ξεχάσουν την αυτονόητη δυνατότητα να μπορούν να συνδεθούν στο βιολογικό καθαρισμό και να ταλαιπωρούνται επί χρόνια με την δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.

Στην περίπτωση δε, του οικισμού του Αγ. Αδριανού οι κάτοικοι έτρεφαν μακρινές ελπίδες για την αποχέτευση των οικιών τους.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της, είχε θέσει ως ένα από τους πρώτους τους στόχους έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα όπως αυτά της αποχέτευσης λυμάτων .
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου, με κεντρική ιδέα τον σεβασμό και την εξυπηρέτηση του καταναλωτή απ’ άκρη σε άκρη, σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο και σε άψογη συνεργασία με την σημερινή Δημοτική Αρχή καταφέρνει και εντάσσει έργα αποχέτευσης και ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού προσεγγίζοντας τα 10 εκατομμύρια ευρω.

Στις άμεσες προτεραιότητές της, είναι η υποβολή σχετικού φακέλου για ένταξη χρηματοδότησης του έργου της Υδρευσης Ιρίων – Κάντιας με πόσιμο νερό, της ένταξης του έργου Αποχέτευσης λυμάτων του οικισμού της Ασίνης και στο απώτερο μέλλον κατασκευή βιολογικών στα Ιρια – Κάντια .

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Σχόλια