ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ: Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ


Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 Ν.3852/2010, να προσέλθετε στις 28 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλούμενου να αποφασίσει για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ 

Περί λειτουργίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται στη συζητούμενη κατάργηση του τμήματος επειγόντων περιστατικών ( ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Ναυπλίου .

Σχόλια