Πόσιμο νερό σε ΑΡΑΧΝΑΙΟ και σε όλο τον τέως δήμο ΜΗΔΕΑΣ – Δικαίωση ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία, η προβλεπόμενη από την Νομοθεσία, αυτή της έγκρισης από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για την επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», του συνολικού ποσού : 2.225.000ευρω, που αφορά την εκτέλεση των κάτωθι:
«ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ – ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ» -Π/Υ: 680.000€

«ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΧΟΠΥ – ΤΗΛ/ΜΟΥ / ΝΕΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» -Π/Υ: 820.000€

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΔΕΑΣ» -Π/Υ: 725.000€

Στο σημείο αυτό οφείλουμε, κάνοντας μία Ιστορική Αναδρομή, να ενημερώσουμε τους δημότες για τη λάσπη που επιχειρήθηκε να ριφθεί από κάποια κέντρα πολιτικής στρέβλωσης των πραγμάτων συνεπικουρούμενα από ορισμένα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα εναντίον του ιδίου του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., κ. Λυκομήτρου Αλέξανδρου.

Ποιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην επίκριση της πρωτοβουλίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. να αποσύρει από το Πρόγραμμα το Ε.Π. Πελοποννήσου 2010-2020, της Περιφέρειας την Αίτηση Χρημ/σης για τα ανωτέρω αναφερθέντα έργα.

Η διαδικασία αυτή, ως αποδείχθη εκ των πραγμάτων, ήταν επιβεβλημένη δεδομένου ότι αφ’ ενός μεν το συνολικό διαθέσιμο ποσό της Περιφέρειας ανερχόταν περί τα 2.500.000ευρω, για όλη την Πελοπόννησο, (όταν μόνον η πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ήταν 2.225.000ευρω), αφ’ ετέρου δε, για να δυνηθεί η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. να υποβάλλει την πρόταση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» .

Ετσι, μετά την επιτυχή έκβαση των πραγμάτων, με την τελική έγκριση της χρημ/σης για τα έργα Υδρευσης στον τέως Δ. Μηδέας, χωρίς να θεωρείται αυτοσκοπός, (η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει ως Ευαγγέλιο την προσφορά στον καταναλωτή), δικαιώνεται η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και προσωπικά ο Πρόεδρος της, κ. Αλέξανδρος Λυκομήτρος .

Μετά από όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα, διαβεβαιώνουμε τους πολίτες του τ. Δήμου Μηδέας, ότι με αίσθημα ευθύνης και συντονισμένα, δρομολογούνται άμεσα οι διαδικασίες δημοπράτησης των έργων που θα εξασφαλίσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πόσιμο νερό μέχρι και την τελευταία βρύση της Δημοτικής Ενότητας, ένα αυτονόητο και δίκαιο αίτημα των συμπολιτών μας.

Σχόλια