ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΑΡΗΣ για το θέμα με τα θρανία στο σχολείο Τολού: '' Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι παράτυπη και επικίνδυνη''


Σε συνέχεια ανακοίνωσης από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Τολού, αξιολογώ ότι είναι υποχρέωσή μου να δώσω προς δημοσίευση το χρονικό της αγοράς μη πιστοποιημένου εξοπλισμού για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου: πρωτίστως ως γονέας και δευτερευόντως ως επιχειρηματίας που έχει ως βασικό πυλώνα της δράσης του την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και έχει προβεί σε αναρίθμητες δωρεές σε σχολεία όλης της χώρας.
Τα εν λόγω θρανία και οι αντίστοιχες καρέκλες αγοράστηκαν με χρήματα δωρεών, ήτοι χρήματα που συλλέχθηκαν για τον σκοπό της βελτίωσης του σχολικού εξοπλισμού.

Καθένας που επιθυμεί να αναβαθμίσει σχολικό εξοπλισμό μέσω δωρεάς ΟΦΕΙΛΕΙ να έρχεται πρώτα σε συνεννόηση με την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή του Δήμου, ώστε να λάβει έγκριση επί συγκεκριμένων ειδών (για τα οποία θα προσκομίσει έγγραφη προσφορά) και τα οποία οπωσδήποτε συνοδεύονται από διεθνείς / ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας.

Κανένα μη πιστοποιημένο προϊόν δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθεί σε σχολικό χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα των μαθητών. Οι καθιερωμένοι φορείς πιστοποίησης είναι γνωστοί (TϋV Austria, ISO κ.λ.π.).

Ζητούμε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να επιληφθεί για το γεγονός ότι:

1. Τα παραπάνω προϊόντα ΔΕΝ έχουν καμία απολύτως πιστοποίηση, σύμφωνα με έγγραφη απάντηση της κατασκευάστριας εταιρείας.

2. Δεν υπάρχει κανένα παραστατικό αγοράς, και -προφανώς- κανένα συνοδευτικό έγγραφο πιστοποίησης.

3. Δημοσιεύθηκαν πιστοποιητικά εταιρείας εμπορίας ξύλου (ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.) αλιευμένα από το διαδίκτυο.

Είναι εύλογα λοιπόν τα ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας, την Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας, την Α’ βάθμια Σχολική Επιτροπή και τον Δήμο Ναυπλιέων, εφόσον συνολικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι παράτυπη και επικίνδυνη.

Επιπλέον ζητούμε από τους ιθύνοντες:

Την πλήρη επιστροφή των ειδών και ολόκληρου του ποσού που δόθηκε αλλά και την έγγραφη τοποθέτηση του Διευθυντή αναφορικά με την διαδικασία που ακολούθησε πριν δώσει την έγκριση αγοράς και τοποθέτησης εντός του σχολικού χώρου, του ανωτέρω εξοπλισμού.

Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Μάκαρης

Σχόλια