Σχολικές μονάδες Δήμου Ναυπλιέων: Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Αργολίδας ( ΛΕΥΚΑΚΙΑ )Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Αργολίδας στα Λευκάκια είναι το σχολείο που θα παρουσιάσουμε τις εργασίες και παρεμβάσεις που έχουμε κάνει. Αξιοσημείωτο είναι πως η λειτουργία των λυκειακών τάξεων που συστεγάζονται, ξεκίνησε μετά τις μεθοδευμένες ενέργειες του δήμου τα τελευταία δύο χρόνια.
  • Εξωτερικό βάψιμο όλου του κτιρίου
  • Διαμόρφωση κουζίνας και πλήρης εξοπλισμό της
  • Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας
  • Κατασκευή θεάτρου για εκδηλώσεις
  • Κατασκευή θερμοκηπίου και διαμόρφωση κήπου για χρήση από το γεωπονικό τμήμα
  • Αποκατάσταση και ανακαίνιση τουαλετών
  • Διαχωρισμός και διαμόρφωση αιθουσών
  • Καινούρια περίφραξη στον προαύλιο χώρο

Και πολλά ακόμη…

Σχόλια