Απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στην ειδική αγωγή αναλαμβάνει παιδιά κάθε ηλικίας!Απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στην ειδική αγωγή αναλαμβάνει παιδιά για παράλληλη στήριξη και δημιουργική απασχόληση καθώς και μελέτη παιδιών κάθε ηλικίας! 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2751062510, 6978520916

Σχόλια