ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ: «Καθημερινά κάνουμε πράξη τα όσα υποσχεθήκαμε στους Ναυπλιείς ενισχύοντας την εμπορικότητα της πόλης σε συνδυασμό με το ανθρωπογενές περιβάλλον»


Δύο ακόμα σημαντικές περιοχές του Ναυπλίου αναμένεται σύντομα να βρεθούν μέσα ένα πιο φιλικό περιβάλλον μέσω των έργων αναβάθμισης που έχει προγραμματίσει η Δημοτική Αρχή και έχει εγκρίνει το Δημοτικό συμβούλιο Ναυπλιέων. Πρόκειται για την ανάπλαση της Αιγίου προϋπολογισμού 2.517.200,00€ με Φ.Π.Α και την αστικοποίηση του Ψαρομαχαλά προϋπολογισμού 1.122.000,00€ με Φ.Π.Α.

Κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Δημοτικό συμβούλιο Ναυπλιέων εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρο, για την υπογραφή όλων των σχετικών µε την υποβολή των προτάσεων εγγράφων. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2018.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στις «Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος», στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ.

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος «με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων ο Δήμος Ναυπλιέων αποβλέπει πέρα από την αστικοποίηση του περιβάλλοντος στην οικονομική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών μέσα σε ένα φιλικό για τον άνθρωπο περιβάλλον. Καθημερινά κάνουμε πράξη τα όσα υποσχεθήκαμε στους Ναυπλιείς ενισχύοντας την εμπορικότητα της πόλης σε συνδυασμό με το ανθρωπογενές περιβάλλον».

Σχόλια