Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αντικαθιστά το παλαιό προβληματικό δίκτυο στη περιοχή της Αστυνομίας


Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αυτές τις ημέρες αντικαθιστά το παλαιό προβληματικό δίκτυο στη περιοχή της Αστυνομίας. Το δίκτυο αυτό λόγω του προβληματικού υλικού παρουσίαζε πολλές ζημιές με αποτέλεσμα λόγω των διακοπών υδροδότησης της περιοχής να υφίστανται οι καταναλωτές μεγίστη όχληση και ταλαιπωρία.


Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. λοιπόν αντικαθιστά το προβληματικό αυτό δίκτυο με νέο από σύγχρονο υλικό συνολικού μήκους 1.000μ.


Το έργο εκτελείται από συμβασιοποιημένο ανάδοχο και η χρηματοδότηση είναι από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Το έργο ολοκληρώνεται έντεχνα έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν δοκιμές του νεοκατασκευασθέντος δικτύου και οι συνδέσεις των παροχών με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.


Έτσι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. σε λίγες ημέρες θα παραδώσει στους καταναλωτές ένα νέο σύγχρονο δίκτυο σταματώντας το φαινόμενο των καθημερινών ζημιών και των συνακόλουθων διακοπών υδροδότησης .

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Σχόλια