Δήμος Άργους Μυκηνών: Κλιμάκια μηχανικών στους δρόμους για καταγραφή ζημιών

Κατόπιν προσκλήσεως του Δήμου Άργους Μυκηνών, έπειτα από την πλημμύρα στις 29 Σεπτεμβρίου 2018 κλιμάκια μηχανικών της Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) και της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ξεκίνησαν να διενεργούν ελέγχους-αυτοψίες σε κτίρια.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται κυρίως για να:

  • Εκτιμηθεί αν τα κτίρια παρουσιάζουν επικινδυνότητες, οι οποίες τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.
  • Να καταγραφούν οι βλάβες έτσι ώστε, μετά την οριοθέτηση της περιοχής, να εκδοθούν άμεσα οι Άδειες Επισκευής των κτιρίων.

Οι πληγείσες περιοχές οριοθετούνται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με την οποία αποφασίζεται και η χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων. Αμέσως μετά την έκδοση της εν λόγω Κ.Υ.Α. οι ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) (έκδοση Άδειας Επισκευής, Άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας, Καθορισμό Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή κ.λ.π.). Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία που ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες, καθώς και ο τρόπος χορήγησης της Σ.Σ. καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση.

Στο χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των ανωτέρω απαιτούμενων αποφάσεων, αλλά και έπειτα από την έκδοση τους, η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές και τις Περιφέρειες, προκειμένου να παρέχει ενημέρωση στους πληγέντες.

Σχόλια