Απάντηση σε Ανδριανό από το ΥΕΑ : Δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις για το ΚΕΜΧ


Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Αμύνης σε Ανδριανό για την επόμενη μέρα του KEMX Ναυπλίου: 

Η περαιτέρω επιχειρησιακή, εκπαιδευτική ή άλλης μορφής εκμετάλλευση του ΚΕΜΧ, μελετάται χωρίς να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Στην 2443/11-10-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την επόμενη μέρα του Κέντρου Εκπαίδευσης Μηχανικού (ΚΕΜΧ) στο Ναύπλιο, απάντησε η υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, αναφέροντας ότι η περαιτέρω επιχειρησιακή, εκπαιδευτική ή άλλης μορφής εκμετάλλευση του ΚΕΜΧ, μελετάται χωρίς να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Στην απάντηση επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η αναδιοργάνωση του συστήματος κατάταξης των Νεοσυλλέκτων (Ν/Σ)οπλιτών θητείας του Στρατού Ξηράς εντάσσεται στη γενικότερη εν εξελίξει διαδικασίαβελτιστοποίησης της λειτουργικότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας τωνΕνόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), διασφαλίζοντας εξοικονόμηση πόρων και πλήρηαξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και υποδομών.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η κατάταξη των Ν/Σ οπλιτών του ΣΞπραγματοποιείται από το Μάρτιο 2018, σε 24 Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), σεόλη την επικράτεια.Απότοκο αυτού, αποτελεί η εκδήλωση ενεργειών για αναδιοργάνωση τωνδομών, οι οποίες επηρεάζονται από τις εν λόγω διαδικασίες και αλλαγές.

Σχόλια