Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ: ''Η εκβάθυνση του λιμανιού του Ναυπλίου προχωρά με σταθερά βήματα,Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την έναρξή του''

Η εκβάθυνση του λιμανιού του Ναυπλίου προχωρά με σταθερά βήματα Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες ,οι εμπλεκόμενοι φορείς πάρα πολλοί αλλά και οι προσπάθειες μας μεγάλες. 

Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την υπογραφή με τον ανάδοχο του έργου και κατ´ επέκταση ένα βήμα από την έναρξή του.

Ο αγώνας να συμπληρώσουμε τα κενά και τις αστοχίες έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεθεί πίστωση 5.500.000€ και να φτιαχτεί νέος φάκελος εξ αρχής και με τη χώρα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.

Θυμίζω κάποια στοιχεία μαζί με βήματα που έγιναν για να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα.

Το έργο «Ολοκλήρωση της εκβάθυνσης στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων» είχε και τα παρακάτω υποέργα.

α) Εκβάθυνση στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων
β) Περίφραξη λιμένα Ναυπλίου και τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων για εφαρμογή κώδικα ασφάλειας (ISPS) στο λιμένα Ναυπλίου,
γ) Υποβρύχια έρευνα του λιμένα Ναυπλίου με σκοπό τον αρχαιολογικό έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης του λιμένα.
Κανονικά εκτελέστηκαν το δεύτερο , το τρίτο υποέργο και μέρος του πρώτου. Εκτελέστηκαν δηλαδή:

1. Η περίφραξη του λιμανιού και η εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας.
2. Η υποβρύχια έρευνα καθώς και τμήμα του πρώτου που ήταν η υποστήριξη των κρηπιδωμάτων και
3. Ένα μέρος της εκβάθυνσης του λιμανιού
Η αρχική μελέτη παρουσίασε αστοχίες η εργολαβία διαλύθηκε και το έργο κινδύνευσε σοβαρά.
Προχωρήσαμε σε νέες μελέτες μέσω διαγωνισμών με κόστος άνω των 100.000€ για να έχουμε αξιόπιστες μελέτες.
Οι μελέτες παραδόθηκαν και εγκρίθηκαν με απόφαση του το Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 3 Αυγούστου 2017.
Η απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στάλθηκε στους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου , ΓΕΝ, Υπ. Πολιτισμού) για έγκριση.
Το έργο εντάχθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσσου που ενέκρινε την 2η τροποποίηση της πράξης «Έργα Αναβάθμισης Λιμένος Ναυπλίου» στον άξονα προτεραιότητας 02 - Υποδομές προσπελασιμότητας Πελοποννήσου του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα - Πελοπόνννησος - Ιόνιοι Νήσοι» ποσού 6.682.115,79 ευρώ, με εκτιμώμενη πίστωση έτους 2017 ποσού 5.600.000,00 ευρώ.
Οι εγκρίσεις δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και προχωρήσαμε στη δημοπράτηση
Τη δημοπράτηση ακολούθησε μία σειρά από πρακτικά της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού (3 των αριθμό) με αντίστοιχες εγκριτικές συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής και φυσικά με μεσοδιαστήματα για την τυχόν υποβολή ενστάσεων (δεν είχαμε) και προθεσμίες για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.

Ο διαγωνισμός μας έδωσε ανάδοχο εταιρία.

Ο φάκελος στάλθηκε στο ελεγκτικό συνέδριο ως όφειλε για ένα τέτοιο έργο.
Το ελεγκτικό συνέδριο απάντησε και ζητήθηκε από τη διαχειριστική αρχή προέγκριση υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η έγκριση αυτή μας επιτρέπει την υπογραφή συμφωνητικού με τον ανάδοχο για να ξεκινήσει το έργο.

Δημήτρης Κωστούρος
Δήμαρχος Ναυπλιέων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου