Πρόστιμο 150€ από 01/10/2018 σε όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

Σύμφωνα με τον νόμο 4530 που δημοσιεύτηκε στις 30/3/2018 στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 59Α) προβλέπεται η επιβολή προστίμου 150 ευρώ στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που έχουν καθυστερήσει πάνω από έξι (6) μήνες, να προσκομίσουν τα οχήματά τους σε ΚΤΕΟ.Το πρόστιμο θα επιβάλλεται αυτόματα μέσω του taxis στο ΑΦΜ των ιδιοκτητών.

Η ισχύς του μέτρου με βάση των παραπάνω νόμο είναι η 1η Οκτωβρίου 2018.

Οι παραπάνω προθεσμίες δεν απαλλάσσουν κανέναν, από όσους πηγαίνουν τα οχήματά τους εκπρόθεσμα σε ΚΤΕΟ, από τα ισχύοντα πρόστιμα εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου.Σχόλια