Τρία νέα πρόσωπα στο Δ.Σ. του ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΥ

Ο ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ, στα πλαίσια της διοικητικής του ενδυνάμωσης, ανακοινώνει τη συνεργασία του και ταυτόχρονα την είσοδό τους στο Δ.Σ. των Γκανιά Εμμανουήλ, πρώην προέδρου του Συνδέσμου Διαιτητών Αργολίδας, Παπαγεωργίου Γεώργιο, πρώην σύμβουλος του Πανναυπλιακού και Σουγλέρη Παναγιώτη. Οι αρμοδιότητες που θα αναλάβουν θα καθοριστούν στο αμέσως επόμενο Δ.Σ.

Σχόλια