Παρέμβαση Ανδριανού στη Βουλή για τα σοβαρά προβλήματα στη χειρουργική κλινική της νοσηλευτικής μονάδας Ναυπλίου.

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό με θέμα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χειρουργική κλινικής της νοσηλευτικής μονάδας Ναυπλίου.Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
«Με σχετικό έγγραφο της 6ης Αυγούστου 2018 οι ιατροί της χειρουργικής κλινικής της νοσηλευτικής μονάδας Ναυπλίου επισημαίνουν τα σημαντικά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κλινική. Μεταξύ άλλων:

Η μονάδα λειτουργεί καθημερινά χωρίς έναν ιατρό στην υποδοχή με κίνδυνο απώλειας ανθρώπινης ζωής στα εξωτερικά ιατρεία κατά τις μέρες που οι χειρουργοί είναι απασχολημένοι στην χειρουργική αίθουσα.

Η μονάδα λειτουργεί υποχρεωτικά χωρίς την 24ωρη παρουσία ιατρού για την παρακολούθηση των χειρουργημένων ασθενών.

Η κλινική μένει χωρίς χειρουργό καθώς παρά τα καθημερινά έγγραφα του Συντονιστή Διευθυντή επί 10 και πλέον μήνες για την ανάγκη προκήρυξης θέσης επικουρικού χειρουργού.

Δεν λαμβάνονται δραστικά μέτρα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών για την πρόληψη των χειρουργικών λοιμώξεων παρ’ όλες τις επισημάνσεις του Διευθυντή του Χειρουργικού τομέα.

Δεν υπάρχει σύγχρονο γαστροσκόπιο για το οποίο υπάρχει αίτημα εδώ και ένα χρόνο.

Συνεχίζεται το καθεστώς εφημέρευσης χωρίς αξονικό τομογράφο και ορθοπαιδικό ιατρό.

Με απόφαση του Υποδιοικητή άλλαξε το καθεστώς εφημέρευσης των χειρουργών στις ανοικτές εφημερίες από ενεργή εφημερία σε εφημερία ετοιμότητας. Επίσης με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περικόπηκαν οι εκτελεσθείσες εφημερίες κατά 3000 ευρώ.

Ειδικευμένοι χειρουργοί επιφορτίζονται με εργασία γραφείου.

Σε ό,τι αφορά τη λίστα τακτικών και έκτακτων χειρουργείων, παρά το γεγονός ότι αυτή είναι στο γραφείο των ιατρών ενημερωμένη μέχρι σήμερα από τον Συντονιστή Διευθυντή, με ευθύνη του υποδιοικητή δεν είναι ενημερωμένη η επίσημη ιστοσελίδα του νοσοκομείου.

Κατόπιν αυτού,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
- Τι συγκεκριμένες δράσεις θα αναλάβει για την αντιμετώπιση των ως άνω σοβαρών προβλημάτων “.

Σχόλια