ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ: ''Τα σχολεία μας είναι προτεραιότητα''


'Τα σχολεία μας είναι προτεραιότητα. Η καθημερινότητα , οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός είναι ένας στόχος πολύ σημαντικός. 

Κάθε κτίριο και κάθε σχολική αυλή συντηρείται , ανακαινίζεται και διαμορφώνεται για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών μας. Όλα σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων ,με τους εκπαιδευτικούς ,τους διευθυντές των μονάδων και τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της απόκτησης οικοπέδων για σχολεία είναι πάντα στο επίκεντρο και οι ώριμοι φάκελοι για χρηματοδότηση τους περιμένουν την πιθανή έγκρισή τους. Νηπιαγωγεία , δημοτικά , γυμνάσια και λύκεια σε έναν κατάλογο χωρίς εξαιρέσεις.''

Σχόλια