ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ: Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσσου η δημιουργία πράσινου σημείου για το Δήμο μας

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσσου η δημιουργία πράσινου σημείου για το Δήμο μας. 

Μέσα από δύσκολες διαδικασίες και επικάλυψη αρμοδιοτήτων διαφόρων υπηρεσιών φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που αποτελεί και ένα σοβαρό βήμα στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ναυπλιέων.

Η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης μέσω της διαλογής στην πηγή, η ανάκτηση υλικών υψηλής καθαρότητας και η ευαισθητοποίηση των πολιτών μπαίνουν σε εντελώς διαφορετική διάσταση. Καλημέρα σε όλες και όλους

Σχόλια