Δ.Ε.Υ.Α.Ν. : Σε 15 ημέρες πόσιμο νερό στην ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ


Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. σας ενημερώνει ότι ολοκληρώνονται όλες οι σχετικές εργασίες που αφορούν την υδροδότηση του οικισμού της Αγ. Τριάδος με πόσιμο νερό από την πηγή της Λέρνης.


Πιο συγκεκριμένα, στo πλαίσιo της επικείμενης οριστικής υδροδότησης με πόσιμο νερό του οικισμού, (προγραμματική σύμβαση με Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.), ολοκληρώνονται σήμερον οι εργασίες κατάργησης του παλαιού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, έτσι ώστε να απομονωθούν και τα τελευταία τμήματα, με υφιστάμενους αγωγούς από αμίαντο. 

Σήμερον έχουν ανατεθεί οι σχετικές εργασίες σε εργολάβο έτσι ώστε σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών να έχει ολοκληρωθεί η υδροδότηση της Αγ. Τριάδας με πόσιμο νερό, μέσω του νέου εσωτερικού δικτύου.

Σχόλια