ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: Ανακοινώθηκε η Σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων επιπέδου UEFA A και UEFA B

Η ΕΠΣ Αργολίδας σε συνεργασία με την Ε.Π.Ο ανακοινώνει την λειτουργία Σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων επιπέδου UEFA A και UEFA B το διήμερο 29-30/7/2018.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη φοίτηση στη Σχολή:
1. Αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερόμενου προπονητή στα γραφεία της Ε.Π.Σ Αργολίδας.
2. Αντίγραφο διπλώματος ή πιστοποιητικού παρακολούθησης.
3. Βεβαίωση Συνδέσμου Προπονητών.

4. ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Α. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη Φοίτησή τους στις Σχολές μεχρι ι 31/12/2016

-80 € για τους προπονητές UEFA Β' (60 € υπέρ Ένωσης και 20 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)

-120 € για τους προπονητές UEFA A' (90 € υπέρ Ένωσης και 30 € υπέρ συνδέσμου προπονητών).

Β. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη Φοίτηση τους 1/1/2017-31/12/2017

-30 € για τους προπονητές UEFA Β' (20 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)

-40 € για τους προπονητές UEFA A' (30 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών

Οι προπονητές αφού πρώτα καταβάλουν τα παράβολα που αναλογούν στον σύνδεσμο προπονητών στον οποίο ανήκουν, οφείλουν στη συνέχεια -μαζί με την αίτηση συμμετοχής, το αποδεικτικό είσπραξης και αντίγραφο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού παρακολούθησης- να καταθέτουν το ποσό που αντιστοιχεί στην Ένωση που διοργανώνει τη Σχολή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
. Οι προπονητες θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει πρός την Ε.Π.Σ.Α ργολίδας και τον τοπικό σύνδεσμο προπονητών.

Για το γενικό πρόγραμμα θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.

Σχόλια