Με εντολή Αρχηγού Π.Σ. σε γενική επιφυλακή οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ

Με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Σωτήριου Τερζούδη, τίθεται σε γενική επιφυλακή το σύνολο των Πυροσβεστικών υπηρεσιών Ελλάδος. 

Μετά τα τελευταία γεγονότα, με τις φωτιές σε Πεντέλη και Κινέτα, ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής έθεσε το σύνολο των πυροσβεστικών υπηρεσιών σε γενική επιφυλακή μέχρι νεοτέρας.

Σχόλια