ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΝ για τις ενέργειες της στα καιρικά φαινόμενα


Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ανακοινώνεται,  λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων,  με κίνδυνο  πλημμυρών στη πόλη του Ναυπλίου, ότι :
- Τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., συνεπικουρούμενα από τα μηχανήματα και τα οχήματα τόσο τα δικά της όσο και του Δήμου,  νυχθημερόν εργάζονται για τον καθαρισμό των φρεατίων και την κατασκευή νέων σχετικών έργων σε περιπτώσεις που απαιτείται .- Δεδομένου ότι ένα σημαντικό πρόβλημα που προκαλεί φαινόμενα δυσλειτουργίας στην απορροή των φρεατίων ομβρίων υδάτων είναι τα απορρίμματα – φερτές ύλες, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. είναι υποχρεωμένη να απευθύνει  προς όλους τους δημότες την παράκληση   για την διατήρηση των φρεατίων,  καθαρών από διάφορα υλικά.   


Με λίγα λόγια παρακαλούμε όλους τους δημότες να μεριμνούν μέσα στα πλαίσια ευθύνης και αρμοδιότητάς τους  να μην ρίχνουν στα φρεάτια ομβρίων διάφορα υλικά, (σκουπίδια – μπάζα – οικοδομικά υλικά). 


Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου