Νέες ειδικότητες μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Ναυπλιέων κατά το σχολικό έτος 2018-2019

Με βασική επιδίωξη την άμεση απορρόφηση των αποφοίτων των σχολών μαθητείας ΕΠΑΛ, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων ψήφισε, κατά την χθεσινή συνεδρίασή του, τις νέες ειδικότητες που θα απασχοληθούν για πρακτική εκπαίδευση στο Δήμο Ναυπλιέων, κατά το  σχολικό έτος 2018-19.

Οι νέες ειδικότητες είναι:
Α/α
Ειδικότητα
Εκπαιδευτική δομή (ΕΠΑ.Λ.)
Αριθμός θέσεων με σύμβαση μαθητείας από το σχ. Έτος 2017-2018
Αριθμός νέων προσφερόμενων θέσεων για το σχολικό έτος 2018-2019
1
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΕΠΑ.Λ.
0
5
2
Τεχνικός Ηλεκτρονικών  και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων ,Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
ΕΠΑ.Λ.
0
3
3
Τεχνικός  Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
ΕΠΑ.Λ.
0
5
4
Τεχνικός  Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΕΠΑ.Λ.
5
5
5
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
ΕΠΑ.Λ.
0
2

Με τις προσθήκες στις παρεχόμενες ειδικότητες και τη σύνδεση των δομών και των ειδικοτήτων με το Δήμο οι καταρτιζόμενοι υποστηρίζονται σε τοπικό επίπεδο, για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων.


Σχόλια