ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ συμμετείχε στο συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. συμμετείχε με την παρουσία εκπροσώπων της, στο Συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας, (ΙΕΝΕ), που διοργανώθηκε την Πέμπτη, 24 Μαϊου 2018, στο Ιδρυμα Ευγενίδου .

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα»,   με εξειδικευμένο αντικείμενο, για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν., το 6ο  κατά σειρά θέμα, «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις – Καλές Πρακτικές»  


Το εξειδικευμένο αυτό θέμα, σχετίζεται με τον πλέον σημαντικό στόχο που έχει η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος του κόστους της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (Αντλιοστάσια) , που ανέρχεται σε 1.300.000€, περίπου, κατ’ έτος .


Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κ. Αλέξανδρος Λυκομήτρος και ο Διευθυντής κ. Χρήστος Μαστορίκος, οι οποίοι εκπροσώπησαν τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στο Συνέδριο, έχουν δώσει ως πρώτη προτεραιότητα, την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με μία σειρά διαδικασιών – ενεργειών, ως κάτωθι:


  • Κατάργηση του Αντλιοστασίου του Ο.Τ.Ε., (πλέον κοστοβόρο)  
  • Μελέτη απόδοσης Αντλητικών Συγκροτημάτων  Ναυπλίου
  • Ελεγχος και καταγραφή αγωγών – συνδέσεων – εξαρτημάτων – αντλιών – δίκτυο ύδρευσης – σύστημα τη/γχου C.P.C.
  • Αναβάθμιση λειτουργίας αντλιοστασίων πηγών Λέρνης – Αμυμώνης(στις φωτογραφίες :  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κ. Αλέξανδρος Λυκομήτρος, ο Διευθυντής κ. Χρήστος Μαστορίκος, ο Πρόεδρος του ΙΕΝΕ κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης       και ο σύμβουλος κ. Διονύσιος Ξένος) .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου