ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αντικαθιστά τον αγωγό ύδρευσης στη ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έδωσε λύση σε χρονίζον πρόβλημα, που αφορούσε την επαναλαμβανόμενη, πολλάκις, θραύση του αγωγού υδροδότησης της Νέας Πολιτείας, (Εργατικές Κατοικίες), στην περιοχή της Αγ. Κυριακής.

Το θέμα αυτό, ήταν μεγίστης σημασίας, τόσον από πλευράς απρόσκοπτου υδροδότησης της εν προκειμένω περιοχής, όσον και από αυτήν του κινδύνου ατυχημάτων, για τα διερχόμενα οχήματα, επί της Αγ. Αδριανού.

Μάλιστα, μια άλλη, σημαντική παρενέργεια, από το συγκεκριμένο πρόβλημα ήταν η δαπάνη που «σπαταλούσε» η Δ.Ε.Υ.Α.Ν., προκύπτουσε από τις εργατοώρες του απασχολούμενου προσωπικού της και τα απαιτούμενα υλικά για την αποκ/ση των βλαβών του αγωγού.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ολοκλήρωσε άμεσα το αντικείμενο της αντικ/σης του αγωγού ύδρευσης, έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης, εκτελώντας έργο Ιδίοις Πόρους, προϋπολογισμού: 19.344,00€.

Ολοκληρώνοντας, ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών μας, κατοίκων της περιοχής και διερχομένων οδηγών, για την σχετική όχλησή τους, που υφίσταντο μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου