Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων του νομού Αργολίδας μέχρι τις 24:00

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 34/2018 (ΑΔΑ: Ψ4Ν97Λ1-Β9Ζ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Πελοποννήσου, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων του νομού Αργολίδας, πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου, κατά την θερινή περίοδο στις περιοχές που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση από Δευτέρα έως Σάββατο μέχρι τις 24:00, από 1 Απριλίου και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου