ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Σύνθεση νέας Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αργολίδας

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο Επιμελητήριο Αργολίδας στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την 20η Δεκεμβρίου 2017, η σύνθεση της νέας επταμελούς Διοικητικής Επιτροπής έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Φώτιος Δαμούλος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Κων/νος Γκαρκάσουλας

Β΄ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Κορολής

Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Καρράς

Οικ. Επόπτης: Εμμανουήλ Δανούσης

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επ/σεων
: Δημήτριος Μαγκλάρας

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επ/σεων: Θεόδωρος Παπαθανασίου
Ο Πρόεδρος

Φώτιος Δαμούλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου