ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Ερώτηση Ανδριανού στη Βουλή για τη μη τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών της Δ.Δ Εκπαίδευσης Αργολίδας για τη διενέργεια σχολικού πρωταθλήματος

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός κατέθεσε στη Βουλή νέα Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου με θέμα τη μη τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας για τη διενέργεια σχολικού πρωταθλήματος λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του ν.4412/2016.Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
“Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής 57/3-10-2017 Ερώτησής μου η οποία δεν απαντήθηκε, επανέρχομαι στο πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί καθώς λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του ν.4412/2016, καθυστερεί η τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών της ΔΔΕ Αργολίδας, που αφορούν στη διενέργεια του σχολικού πρωταθλήματος (περίοδος διεξαγωγής Φεβρουάριος – Μάιος) έτους 2017 και οι οποίες ανέχονται στο ποσό των 10.519,42€. Επειδή: η ΔΔΕ Αργολίδας δυνάμει του υπ’ αριθ. 46371/Β4/17-03-2017 εγγράφου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ προέβη στις δέουσες για τη διεξαγωγή του σχολικού πρωταθλήματος ενέργειες,

Επειδή, οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης δεν τηρήθηκαν από τους διατάκτες, λόγω της μη έκδοσης της εν λόγω Κ.Υ.Α., της πιεστικής ανάγκης διεξαγωγής του σχολικού πρωταθλήματος και παρά το γεγονός ότι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Αργολίδας ως διατάκτης, τήρησε τις διατάξεις περί αναλήψεων υποχρεώσεων,κατόπιν του υπ’ αριθμ. Φ24.1/3932/ 21-09-2017 εγγράφου της ΔΔΕ Αργολίδας, η Διεύθυνση Δ26 Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών διατάξεων ενημέρωσε ότι αδυνατεί να προβεί στην έκδοση σχετικού εγγράφου με οδηγίες για τις ενέργειες των κατά τόπους ΔΥΕΕ, καθώς υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τη λύση του προβλήματος (υπ΄αριθ. πρωτ. 75555/289/6-7-2017 (ΦΕΚ 2336 Β΄), κοινή υπουργική απόφαση),
η ανάγκη για έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τη διοίκηση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην οποία να ορίζεται ότι οι υποκείμενες και υπαγόμενες στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. διοικητικές μονάδες ως αναθέτουσες αρχές υπάγονται στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6 παρ. 2 , εδαφ. β του ν.4412/2016 ( ΦΕΚ Α147) και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. 75555/289/6-7-2017 (ΦΕΚ 2336 Β΄) καθίσταται άμεση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Που οφείλεται η καθυστέρηση στην έκδοση νομοθετικής ρύθμισης ή διαπιστωτικής πράξης από το ΥΠΠΕΘ ώστε οι εν λόγω δαπάνες να θεωρηθούν νόμιμες και να δύνανται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα (ΚΑΕ 5272, φορέας 182) για το έτος 2017;

Γιατί όλα τα άλλα Υπουργεία (π.χ. Υπουργείο Εργασίας, υπ΄ αριθμ 36498/58/08-08-2017 ΦΕΚ2759 τΒ’ Νομοθετική ρύθμιση) έχουν ήδη προβεί σε έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης;

Με δεδομένο, ότι εξαιτίας των αρνητικών συνεπειών της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του ν.4412/2016, αμφισβητείται η τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών κι σε άλλους νομούς της Ελλάδας προτίθεστε, να εκδώσετε διαπιστωτική πράξη στην οποία να ορίζεται ότι οι υποκείμενες και υπαγόμενες στο ΥΠΠΕΘ διοικητικές μονάδες ως αναθέτουσες αρχές υπάγονται στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6 παρ. 2 , εδαφ. β του ν.4412/2016 ( ΦΕΚ Α147) και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. 75555/289/6-7-2017 (ΦΕΚ 2336 Β΄);

Πως θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα Λυκείων, σχολικού έτους 2017-2018, όταν στη τοπική κοινωνία της Αργολίδας είναι γνωστό ότι υπάρχουν οφειλές της προηγούμενης χρήσης;

Ποιες ενέργειες θα αναληφθούν για να δοθεί λύση στο πρόβλημα;”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου