ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε Ανδριανό και τα υπόλοιπα μέλη του τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ για την υπολειτουργία των σχολείων ομογένειας

Στην 9119/27-9-2017 Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Αργολίδας και αν. Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός από κοινού με τους υπολοίπους βουλευτές του κόμματος και μέλη του Τομέα με θέμα την υπολειτουργία των σχολείων ομογένειας απάντησε ο αρμόδιος Υφυπουργός Υγείας κ. Κ. Ζουράρις.

Στην Απάντηση του Υφυπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
“Όσον αφορά στη στελέχωση των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018 και το ημερολογιακό σχολικό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου, το ΥΠΠΕΘ εξέδωσε την υπ' αριθμ. Φ.821/103904/Η2/21-6-2017 (ΑΔΑ:ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για την απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό σχολικό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου. Δυνάμει της ανωτέρω πρόσκλησης και έπειτα από την κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα των προς απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό την 12η-9-2017, το ΥΠΠΕΘ προχώρησε στις απαραίτητες διαδικασίες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των κενών στις εν λόγω εκπαιδευτικές μονάδες.
Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2017 κατατέθηκε στο ΣτΕ από 28 εκπαιδευτικούς -αποσπασμένους και μη- η υπ' αριθ. 210/2017 αίτηση αναστολής εκτέλεσης του συνόλου των πράξεων της Διοίκησης και με κύριο αίτημα την κρίση του νόμου ως αντισυνταγματικού. Η πράξη αυτή δυσχέρανε καθοριστικά το έργο της Διοίκησης, έως ότου τελικά εξεδόθη εις βάρος των αιτούντων η απόφαση επί της αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης. Επιπλέον, η τροποποίηση των διαδικασιών για την κατάρτιση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων πρώτης μετάβασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό και η αντικατάστασή τους με νέες πιο σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες, προκάλεσε επιπλέον επιβάρυνση του έργου των  υπηρεσιών.
Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι στην παρούσα χρονική περίοδο έχει ήδη υπογραφεί ο μεγαλύτερος αριθμός -επί του συνόλου- Υπουργικών Αποφάσεων νέων αποσπάσεων εκπαιδευτικών, τόσο εκείνων οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό, όσο και εκείνων οι οποίοι αιτήθηκαν δέσμευσης πίστωσης ποσού για την καταβολή των εξόδων πρώτης μετάβασης των ιδίων και των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους. Οι αποφάσεις αυτές αναρτώνται καθημερινώς στο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και τίθενται στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου.
Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ ως προς την εξέλιξη της διαδικασίας των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθημερινώς υπηρεσία στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους.
Το ΥΠΕΕΘ καταβάλλει καθημερινά προσπάθειες προς την κατεύθυνση της κάλυψης όλων των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, κάνονας χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος 4415/2016, όπως για παράδειγμα μέσω της παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών πέραν της πενταετίας για τις περιπτώσεις όπου οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερομένων προς απόσπαση (άρθρο 16 παρ. 3 περ. γ. σημ ββ).

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι από μεριάς μας παραμένει πρωταρχικός στόχος και μέλημα η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου