ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Η γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Ναύπλιο την Τρίτη 26/9

Γίνεται γνωστό ὅτι τὴν Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μετάσταση τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, πανηγυρίζει ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ναυπλίου, πλησίον τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας.
Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, ἡμέρα Δευτέρα καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. θὰ ψαλεῖ ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινὸς μέτ΄ Ἀρτοκλασίας.

Τὸ πρωὶ τῆς ἑορτῆς, ἡμέρα Τρίτη, θὰ ψαλεῖ ὁ Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία. Ὥρα ἐνάρξεως Ὄρθρου 7 π.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου